شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پروژه های در حال اجرا > گازرسانی به فضاهای داخلی لواسان

گازرسانی به فضاهای داخلی لواسان

کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت شب چراغ میهن
محل اجرا : لواسان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۱ ماه
پروژه گازرسانی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان به ۱۳ ساختمان در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط