جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > گازرسانی به فضاهای داخلی لواسان

گازرسانی به فضاهای داخلی لواسان

کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت شب چراغ میهن
محل اجرا : لواسان
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۱ ماه
پروژه گازرسانی مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی (ره) لواسان به ۱۳ ساختمان می باشد.
تصاویر مرتبط