چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجموعه ورزشی بیرجند

مجموعه ورزشی بیرجند

کارفرما: بنیاد علوی---- بهره بردار: آموزش و پرورش ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت بانی یگانه نصب آسان
محل اجرا : بیرجند
تاریخ: ۱۳۹۶
مدت اجرا: ۱۲ ماه
مجموعه ورزشی بیرجند در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۲۱۵۸ متر مربع و محوطه جانبی با مساحت ۵۴۸۲ متر مربع می باشد.
تصاویر مرتبط