پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بیمه سینا بندرعباس

بیمه سینا بندرعباس

کارفرما: شرکت بیمه سینا ---- بهره بردار: شرکت بیمه سینا ---- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : اکسین جوان کاران مقتدر پارس
محل اجرا : بندرعباس
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۴-۰۷ ۱۶:۴۷:۰۰
مدت اجرا: ۶ ماه
بیمه سینا بندرعباس در زمینی به مساحت ۲۷۳ متر مربع و با زیر بنای ۱۵۷۳ متر مربع در ۸ طبقه می باشد.
تصاویر مرتبط