پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 3 )

راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 3 )

کارفرما: وزارت راه وترابری ( معاونت ساختمان و توسعه شبکه راه آهن )
محل اجرا : استان خراسان رضوی – شهرستان سرخس
تاریخ: ۱۳۷۱
طول مسیر : ۱۳ کیلو متر
تعداد پل : ۴ پل بزرگ و ۱۱۱ پل کوچک
تصاویر مرتبط