پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن - فارس

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن - فارس

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران----پیمانکار : شرکت پارسازه ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان فارس
تاریخ: ۲۰۱۸-۰۶-۲۳ ۱۴:۲۸:۵۸
مدت اجرا: ۷ ماه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک کوپن – فارس با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع در ۱ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد.
تصاویر مرتبط