شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

پروژه های در حال اجرا > مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت کرمانشاه

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت کرمانشاه

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کرمانشاه
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک ماهیدشت کرمانشاه با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع در ۱ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط