چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت کردستان

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت کردستان

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران---پیمانکار : شرکت ترپ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان کردستان
تاریخ: ۱۳۹۷
مدت اجرا: ۷ ماه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک هجرت کردستان با زیر بنای ۱۰۴۰ متر مربع در ۱ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط