سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول

منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه جندی شاپور دزفول ---- مدیریت پیمان و طراح : شرکت اسکان ایران ---- پیمانکار : شرکت بنای کاسپین
محل اجرا : دزفول
تاریخ: اتمام یافته
مدت اجرا: ۷ ماه
منازل اساتید دانشگاه جندی شاپور دزفول با زیر بنای ۲۶۰۰ متر مربع در ۴ طبقه ساخته شده است.
تصاویر مرتبط