پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های در حال اجرا > مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی

کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت ---- طراحی و مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان
تاریخ: در حال اجرا
مدت اجرا: ۷ ماه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک باغلق خراسان شمالی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط