یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد خراسان رضوی

مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد خراسان رضوی

کارفرما: کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ---- مشاور : جودت و همکاران ---- پیمانکار : شرکت اردیبهشت طراحی و مدیریت ---- پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : استان خراسان رضوی
مدت اجرا: ۷ ماه
مرکز جامع سلامت شبانه روزی درجه یک حکم آباد خراسان رضوی با زیر بنای ۱۰۸۰ متر مربع در ۲ طبقه و محوطه سازی با مساحت ۶۰۰ متر مربع می باشد
تصاویر مرتبط