سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > پروژه احداث ساختمانهای رفاهی شلمچه

پروژه احداث ساختمانهای رفاهی شلمچه

محل اجرا : شلمچه
تاریخ: ۱۳۹۶
این پروژه شامل مجموعه نمازخانه ،فروشگاه ، سرویسهای بهداشتی و سایبان می باشد که توسط شرکت اسکان ایران انجام گردیده است.
تصاویر مرتبط