چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های در حال اجرا > کمک به احداث مدرسه قرآنی

کمک به احداث مدرسه قرآنی

کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : قلعه گنج کرمان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۶ ماه
مدرسه قرآنی قلعه گنج با زیر بنای ۱۵۱ متر مربع در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط