چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مترو کرج – مهرشهر ( قطعه 1 )

مترو کرج – مهرشهر ( قطعه 1 )

کارفرما: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
محل اجرا : استان البرز – شهرستان کرج
تاریخ: ۱۳۸۰
مدت اجرا: ۱۴ ماه
تصاویر مرتبط