چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > گالری انتقال آب تکاب

گالری انتقال آب تکاب

کارفرما: شرکت آب منطقه ای آذرباییجان غربی
محل اجرا : استان آذربایجان غربی – شهرستان تکاب
تاریخ: ۱۳۸۱
تصاویر مرتبط