یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان )

ساختمان اداری سیمان تهران ( ساختمان مرکزی بانک پارسیان )

کارفرما: شرکت سیمان تهران
محل اجرا : تهران – بلوار کشاورز (این ساختمان توسط بانک پارسیان خریدای شده)
تاریخ: ۱۳۷۸
زیربنا: ۹۸۵۶مترمربع
تعداد طبقات : ۱۸طبقه
تصاویر مرتبط