پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز 1

هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز 1

کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۴
تصاویر مرتبط