سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز 2

هتل پارسیان اوین – بازسازی و نوسازی فاز 2

کارفرما: کت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۴
تصاویر مرتبط