پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان اوین – تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ (FINISHING)

هتل پارسیان اوین – تهیه و اجرای عملیات فینیشینگ (FINISHING)

کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۵
تصاویر مرتبط