پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان اوین – احداث مجموعه سالن جشنها

هتل پارسیان اوین – احداث مجموعه سالن جشنها

کارفرما: شرکت توسعه و سرمایه گذاری موج سیاحت
محل اجرا : تهران- اتوبان چمران
تاریخ: ۱۳۸۶
تعداد طبقات و اتاقها : ۵ طبقه و ۱۵۰اتاق
تصاویر مرتبط