چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > هتل پارسیان آبادان – اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی

هتل پارسیان آبادان – اجرای عملیات پوشش سقف و دیوارهای جانبی

کارفرما: شرکت هتلهای بین المللی پارسیان
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان آبادان
تاریخ: ۱۳۸۷
تصاویر مرتبط