چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر

مجتمع اداری – تجاری ایرانیان میدان ولیعصر

کارفرما: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی – سازمان عمران
محل اجرا : تهران
تاریخ: ۱۳۷۱
زیربنا: ۴۰۰۰۰ مترمربع
تعداد طبقات : ۱۵ طبقه سه طبقه پارکینگ ، دوطبقه تجاری و ده طبقه اداری
تصاویر مرتبط