یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 30واحد آپارتمان 2و 3و خوابه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز – احداث 30واحد آپارتمان 2و 3و خوابه

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان اهواز
تاریخ: ۱۳۸۶
زیربنا : ۵۲۶۰ مترمربع و ۱۰،۰۰۰ مترمربع محوطه سازی
تصاویر مرتبط