چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > نوسازی مدارس کردستان احداث دبستان 5 کلاسه روستای گلالی قروه سنندج

نوسازی مدارس کردستان احداث دبستان 5 کلاسه روستای گلالی قروه سنندج

کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
محل اجرا : استان کردستان – شهرستان قروه
تاریخ: ۱۳۹۰
تصاویر مرتبط