چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )

راه آهن مشهد – سرخس ( قطعه 5 )

کارفرما: شرکت ملی ساختمان
محل اجرا : استان خراسان رضوی – شهرستان سرخس
تاریخ: ۱۳۷۳
تعداد پل : ۲ عدد
تصاویر مرتبط