شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بیمارستان محب حضرت زهرا(س)

بیمارستان محب حضرت زهرا(س)

کارفرما: موسسه غیر انتفاعی حمایت از بیماران
محل اجرا : تهران-یوسف آباد. خیابان23. جنب بیمارستان حضرت فاطمه (س) در طبقات زیرزمین اول، طبقه همکف و طبقه سوم
تاریخ: ۱۳۹۱
در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ اجرای سفت کاری و نازک کاری سه طبقه از پروژه بیمارستان ترمیمی ۱۵۰ تخت خوابی حضرت فاطمه (س)از سوی موسسه غیر انتفاعی محب حضرت فاطمه(س) به شرکت اسکان ایران ابلاغ گردید. زمین و سازه بیمارستان متعلق به بیمارستان محب در منطقه یوسف آباد تهران واقع شده است و اطراف آن به طور پیوسته فضاها و ساختمانهای اداری ، تجاری و مسکونی قرار گرفته است.

یمارستان ترمیمی ۱۵۰ تخت خوابی حضرت فاطمه (س) به صورت یک بلوک واحد در نظر گرفته شده است که دارای سه طبقه زیر زمین ، یک طبقه همکف و شش طبقه بالای همکف میباشد. با توجه به محل استقرار پروژه ، طراحی ساختمان بیمارستان جهت کاهش میزان بار تاسیساتی پروژه به صورت یک بلوک طراحی شده است.
مساحت جانبی: ۵۴۳۴ مترمربع
تصاویر مرتبط