سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > برج های سه گانه اسکان

برج های سه گانه اسکان

محل اجرا : تهران – بلوار میرداماد
تاریخ: ۱۳۴۹
تعداد طبقات: ۲۳ طبقه
تصاویر مرتبط