چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع خدماتی و رفاهی آزادراه تهران-شمال

مجتمع خدماتی و رفاهی آزادراه تهران-شمال

کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
محل اجرا : محدوده اراضی سرچشمه واقع در کیلومتر20 منطقه 4 آزادراه تهران شمال
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط