یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت

بازسازی فروشگاه های زنجیره ای سینا قصر الدشت

کارفرما: سازمان اموال و املاک استان تهران
محل اجرا : تهران –تقاطع خیابان قصردشت و خیابان هاشمی
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط