شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > مجتمع تجاری دربند

مجتمع تجاری دربند

کارفرما: سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان
محل اجرا : تهران- دربند
تاریخ: ۱۳۹۲
تصاویر مرتبط