چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > بازسازی و نوسازی طبقات 3- 4- 10 هتل انقلاب

بازسازی و نوسازی طبقات 3- 4- 10 هتل انقلاب

کارفرما: شرکت هتل های پارسیان
محل اجرا : استان تهران
تاریخ: ۱۳۹۰
۶۳ اتاق
تصاویر مرتبط