چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > نوسازی مدارس کردستان دبیرستان 9کلاسه دزج قروه

نوسازی مدارس کردستان دبیرستان 9کلاسه دزج قروه

کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان قروه
تاریخ: ۱۳۹۰
تصاویر مرتبط