سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > تجدید بنای مراکز و خانه های بهداشت مناطق زلزله زده شهرستان هریس

تجدید بنای مراکز و خانه های بهداشت مناطق زلزله زده شهرستان هریس

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : تبریز-شهرستان هریس
تاریخ: ۱۳۹۱
تصاویر مرتبط