شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > دانشکده علوم پایه دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان-احداث دانشکده برق

دانشکده علوم پایه دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان-احداث دانشکده برق

کارفرما: موسسه بنیاد علوی
محل اجرا : استان خوزستان – شهرستان بهبهان
تاریخ: ۱۳۹۳
تصاویر مرتبط