چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > نوسازی مدارس کردستان احداث دبیرستان 12 کلاسه روستای ننله سنندج

نوسازی مدارس کردستان احداث دبیرستان 12 کلاسه روستای ننله سنندج

کارفرما: سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور و موسسه بنیادعلوی
محل اجرا : استان کردستان- شهرستان سنندج
تاریخ: ۱۳۸۹
تصاویر مرتبط