پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸

پروژه های در حال اجرا > بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه گلستان

بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه گلستان

کارفرما: بنیاد علوی ---- بهره بردار: دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان ---- مشاور : شرکت مهندسین مشاور جودت و همکاران --- مدیریت پیمان : شرکت اسکان ایران
محل اجرا : گلستان
تاریخ: درحال اجرا
مدت اجرا: ۲۴ ماه
بیمارستان ۶۴ تختخوابی مراوه تپه گلستان در زمینی به مساحت ۱۳۰۰۰متر مربع و با زیر بنای ۶۴۰۰ متر مربع در ۳بلوک و ساختمان های جانبی با مساحت ۴۱۶ متر مربع در حال ساخت می باشد.
تصاویر مرتبط