شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸

پروژه های اتمام یافته > احداث و تجهیز ساختمان های اداری شهرستان قلعه گنج کرمان

احداث و تجهیز ساختمان های اداری شهرستان قلعه گنج کرمان

کارفرما: بنیاد علوی
محل اجرا : شهرستان قلعه گنج کرمان
تاریخ: ۱۳۹۵
مدت اجرا: ۱۴ ماه
طراحی و ساخت سایت اداری به منظور استقرار هلدینگ های بنیاد مستضعفان جهت اجرای طرح های آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج
تصاویر مرتبط