سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

مناقصه

مناقصه
زمان شروع :   
زمان پایان :   ۱۳۹۸/۶/۲۳
در حال برگزاری
خرید 10000 متر مربع فرش سجاده ایمتن کامل ...
مناقصه
زمان شروع :  ۱۳۹۷/۱۰/۱ 
زمان پایان :   ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
در حال برگزاری
مناقصه خرید خودرو سوزوکی متن کامل ...